Stażysta

WYMIAR GODZINOWY

1/2 etatu / Pełen etat

UMOWA

Umowa o dzieło

MINIMUM DOŚWIADCZENIA

-

WYMAGANE JĘZYKI

Polski

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

AutoCad SketchUp

OPCJONALNE UMIEJĘTNOŚCI

Revit