AULA MIEJSKA W RZESZOWIE - KONKURS

Głównym celem projektowym było wpisanie nowego obiektu Auli Miejskiej w kontekst historycznego dziedzictwa Rzeszowa, zarówno w aspekcie urbanistycznym, jak i architektonicznym. Naszą ideą było stworzenie elewacji nawiązujących do sąsiednich budynków, przekładając historyczny język wypowiedzi na współczesne materiały i rozwiązania technologiczne. Dążyliśmy do tego, aby nowa bryła odzwierciedlała nie tylko sąsiednie historyczne budowle, ale również reinterpretowała ich charakter w sposób nowoczesny. Punkt wyjścia stanowiły charakterystyczne cechy rzeszowskiego rynku, takie jak dwukondygnacyjne kamienice z poddaszem, geometryczny powtarzalny układ okien, z tendencją do powiększania otworów okiennych na parterze oraz charakterystyczna beżowo-ceglana kolorystyka. W odpowiedzi zaproponowaliśmy bryłę podzieloną na bazę i rozwinięcie, z wyraźnymi liniami i proporcjami nawiązującymi do lokalnej architektury. Elewacje mają prostokreślny, powtarzalny układ okien. Przeszklenia zaprojektowaliśmy w układzie wertykalnym, a podział okien w parterze poszerzyliśmy do podwójnego modułu. Gzyms międzykondygnacyjny i koronujący ma trójkątną geometrię, rozszerzającą się ku górze. Kolorystyka również czerpie z lokalnych tradycji i utrzymana jest w gamie piaskowo-beżowej. Mamy zatem fasadę z piaskowanych prefabrykatów betonowych oraz ceglano-burgundowe wnętrze.

Kategoria:

budynek użyteczności publicznej

Inwestor:

Urząd Miejski Rzeszów

Lokalizacja:

Rzeszów, Polska

Status:

projekt konkursowy

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Daria Gibiec, Szymon Gromadzki, Anna Kaszuba, Jakub Klimowicz, Julia Łukowska

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się