SZKOŁA W NADOLICACH

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Kategoria:

budynek użyteczności publicznej

Inwestor:

Gmina Czernica

Lokalizacja:

Nadolice, Polska

Status:

projekt konkursowy

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Karolina Czubak, Magdalena Budek, Daria Gibiec, AnnaKaszuba, Karolina Obuszko-Mańczak, Adriana Ostrowska, Anna Sobczak

Zadaniem projektowym było stworzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadolicach Wielkich, w gminie Czernica. Głównym celem podczas projektowania było znalezienie układu wpisującego się w zadaną działkę, jednocześnie nie uznającego kompromisów w zakresie zależności pomiędzy poszczególnymi funkcjami budynku.

Szczególny nacisk położono zatem na wydzielenie niezależnej części przedszkolnej, oddzielnych skrzydeł przeznaczonych dla uczniów klas nauczania początkowego oraz dla starszych uczniów, a także bloku sportowego, który jest łatwo dostępny dla wszystkich uczniów, niezależnie od grupy wiekowej, oraz posiada niezależne wejście, zlokalizowane w rejonie wejścia głównego do szkoły.

Głównym założeniem urbanistycznym było czytelne strefowanie działki, otwarcie terenów sportowych w kierunku istniejącego terenu parkowego od strony południowej, optymalne doświetlenie wszystkich pomieszczeń oraz zapewnienie dostępu do poszczególnych stref rekreacyjnych okolicznym mieszkańcom.

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się