Dom Kultury i Urząd Gminy Lubrza

Kategoria:

Budynek użyteczności publicznej

Inwestor:

Gmina Lubrza

Lokalizacja:

Lubrza, Polska

Powierzchnia:

1245 m2

Status:

zrealizowany - oddany do użytku

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Jakub Świtoń, Kinga Paluch

Wyzwanie

Na zastanym terenie, na którym znajdował się już budynek szkoły, mieliśmy zaprojektować duży obiekt użyteczności publicznej, mieszczący w sobie 3 obszary funkcjonalne. Pierwszym z nich były dodatkowe pomieszczenia dla rozbudowującej się szkoły, drugim biura Urzędu Gminy, a trzecim sale Domu Kultury. Wszystkie te części należało połączyć ze sobą oraz z budynkiem szkoły, a jednocześnie zaplanować je tak, by każda z nich mogła funkcjonować samodzielnie, niezależnie od pozostałych.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy spójną architektonicznie bryłę, na którą złożyły się 3 osobne skrzydła. Łączy je przelotowy, dwukondygnacyjny hol. Skrzydło lewe, w którym znalazła się biblioteka szkolna, pracownia plastyczna i świetlica socjoterapeutyczna umieściliśmy na styku z istniejącym budynkiem szkolnym i połączyliśmy z nim. Skrzydło z pomieszczeniami administracji samorządowej zaplanowaliśmy na dwóch kondygnacjach. Przebiega ono w osi północ-południe, dzięki czemu biura i sala narad są dobrze doświetlone, a pracownicy mają widok na otaczającą budynek zieleń. Sale ośrodka kulturalnego wraz z amfiteatralną salą widowiskową znalazły się w skrzydle prawym.

Osobnym wyzwaniem projektowym było znalezienie odpowiedniej elewacji dla budynku. Z jednej strony spójnej dla całego obiektu z uwzględnieniem istniejącej już obok szkoły. Jednocześnie na tyle zróżnicowanej, by sprostać bardzo różnym wymogom funkcjonalnym pomieszczeń. Niektóre z nich ze względu na swoją specyfikę musiały być bardziej, a inne mniej doświetlone. W odpowiedzi zaprojektowaliśmy układ przesuniętej kraty, na który składają się jasne gzymsy i pilastry. Tworzą one rysunek fasady o asymetrycznym, naprzemiennym rytmie. Jako wypełnienie tych ram zastosowaliśmy płaszczyzny szarych cegieł i stolarki okiennej. Ciemne pola o dwóch różnych szerokościach ułożyliśmy naprzemiennie i przesunęliśmy względem siebie.Ten geometryczny rysunek zachowaliśmy zarówno na ścianach pełnych, jak i na tych z licznymi oknami. Dzięki temu elewacja jest jednorodna, ale nie monotonna. Budynek w odbiorze jest reprezentacyjny, a jednocześnie spokojny. Efektowny i skromny zarazem.

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się