Starostwo Powiatowe

Zadaniem było rozbudować istniejący budynek Starostwa Powiatowego o nowe skrzydło. Naszą sugestią stało się dodatkowo przeprojektowanie elewacji części już istniejącej, tak by oba budynki zgrać wizualnie ze sobą. Zdecydowaliśmy się na projektową prostotę i neutralność. Stworzyliśmy symetryczną, minimalistyczną bryłę z prostymi podziałami. Jako metaforę transparentności urzędu zastosowaliśmy ażurową elewację z dużą ilością przeszkleń.

Kategoria:

Budynek użyteczności publicznej

Inwestor:

Powiat Wrocławski

Lokalizacja:

Wrocław, Polska

Powierzchnia użytkowa:

3950 m2

Status:

W trakcie realizacji

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Adrian Bednarczyk, Dorota Waszak-Pieczarka, Karolina Sawicz, Magdalena Plichta

Wspólnym dla obu części akcentem uczyniliśmy kolor i roślinność. Zaproponowaliśmy uproszczenie lica zastanego budynku, zdjęcie okładzin i wprowadzenie jednolitej bieli. Po fasadzie nowego budynku poprowadziliśmy pnącza, aby zapewnić lepszy bilans cieplny i zmniejszyć wydatki energii na klimatyzację pomieszczeń. Zwiększyliśmy zadrzewienie całego terenu zgodnie z trendem likwidowania w miastach wysp ciepła. Na parkingach zainstalowaliśmy ogrody deszczowe, które opóźniają spływanie wód opadowych. Posadziliśmy żywopłoty wyłapujące zanieczyszczenia pyłowe. Zadbaliśmy o bioróżnorodność flory, wprowadzając gatunki sprzyjające bytowaniu owadów zapylających. Zabudowa stała się częścią ekosystemu.

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się