Targowisko Flora

Projekt powstał w ramach konkursu architektonicznego na zagospodarowaniu terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze. Celem było wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, łączącej ze sobą funkcje przestrzeni dla handlu oraz miejsca codziennych aktywności mieszkańców o znaczeniu lokalnym i ogólnomiejskim. Koniec targowiska „Flora” w starym kształcie otwiera możliwość wymyślenia na nowo formy drobnego handlu w centrum miasta i oddania w ręce mieszkańców przestrzeni publicznej wysokiej jakości.

Kategoria:

przestrzeń publiczna, konkurs

Lokalizacja:

Jelenia Góra, Poland

Projekt:

2023

Status:

praca konkursowa

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Michał Nykiel, Karolina Obuszko-Mańczak, Monika Kowaluk, Mateusz Grum

Nagrody:

World Architecture Festival ( WAF ) Finalist - SINGAPORE 2023

Targowisko Flora wzięło swoją nazwę z istniejącego w tamtej lokalizacji przed II Wojną Światową sklepu z kwiatami Emila Weinholdta. Wczasach powojennych, teren pozostały po ogrodach Weinholdta został zagospodarowany jako plac targowy. Dobrze skomunikowany, przez bezpośrednie sąsiedztwo Rynku oraz ulicy Bankowej, funkcjonował tak aż do lat 2000.Niestety, rozwój handlu wielkopowierzchniowego i galerii handlowych doprowadził do stopniowej redukcji klientów i w konsekwencji zamknięcia targowiska. Plac ten jest też największym wolnym terenem w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta Jeleniej Góry. Plac w obecnym kształcie ma wymiary ok. 180 x 90m - wielkość porównywalną do najważniejszej przestrzeni publicznej Jeleniej Góry – Rynku.

Projekt łączy w sobie klasyczne elementy architektoniczne takie jak arkady, schody, czy wewnętrzny ogród oraz urbanistyczne, czyli park, plac i targ. Pozostaje przy tym mocno osadzona w kontekście lokalnym. Modularna struktura, czerpiąca z charakterystycznych arkad flankujących jeleniogórski rynek, może być zadaszeniem dla funkcji takich jak handel na świeżym powietrzu, ale i również - obudowana witrynami - tworzyć zamknięte lokale. Architektura opiera się na trzech elementach mocno osadzonych w tradycji budownictwa na terenach górskich: cokole, konstrukcji szkieletowej i dachu. Każdy z tych elementów został zinterpretowany na nowo. Ciężki cokół stanowi bazę dla wizualnie lekkiej konstrukcji szkieletowej niosącej dach. Konstrukcja szkieletowa części parterowej jest oparta na ramach żelbetowych w formie nawiązujących do arkad Rynku. Dach zaprojektowano jako płaski, aby mógł umożliwić wykonanie dachu zielonego, pełniącego jednocześnie funkcję tarasu widokowego. Siatka 6x6 wytycza garaż podziemny oraz część usługowo-handlową oraz wyznacza wewnętrzny ogród i arkadowy podcień. Przestrzenie te z uwagi na proporcje działki są elipsami wymiarach 84x36m oraz 96x48m. Otwarte arkady tworzą obejście dla wewnętrznego ogrodu i zadaszoną strefę wejściową do usług. Zastosowanie ram w konstrukcji szkieletowej i wspólnego modułu pozwala na wiele scenariuszy podziału powierzchni dla usług oraz handlu.

Niezabudowane przestrzenie – place, skwery, ulice, pasaże tworzą rdzeń miasta – szkielet wypełniany następnie przez obiekty publiczne, mieszkalne czy komercyjne. Od struktury „pustek” i sposobu ich wypełnienia, zależy funkcjonowanie miasta i zachowanie jego mieszkańców. Dlatego w naszym projekcie proponujemy wpisanie placu w kubaturę, dbając o spójną strukturę przestrzenną całego kwartału i umożliwiając wybranie funkcji wg potrzeb. Z uwagi na swoją rangę, wynikającą z rozmiarów i centralnej lokalizacji, plac po targowisku „Flora” może stać się wielofunkcyjną przestrzenią miejską służącą zarówno mieszkańcom dzielnicy jak i całego miasta. W projekcie starano się przedstawić różnorodne funkcje możliwe do zrealizowania w ramach zadanej struktury przestrzennej. Od ul. Chrobrego, zaproponowano wydzielenie mniejszych lokali usługowych, po południowej stronie - lokali gastronomicznych i przestrzeni do handlu na wolnym powietrzu. Od ul. Kasprowicza, gdzie spadek terenu jest największy, lokale dwukondygnacyjne mogące służyć jako hala targowa lub sala wielofunkcyjna dla działań sportowo-kulturalnych. W ramach wewnętrznego ogrodu przewidziano zieleń i przestrzeń rekreacyjna.

Projekt zakłada możliwość korzystania z zielonego dachu, dostępnego poprzez kręcone schody w zachodniej części. Od strony ul. Kasprowicza zaproponowano przestrzeń publiczną w formie schodów w zieleni z widokiem na panoramę gór. Program wykorzystuje również uwarunkowania terenowe- jako funkcję uzupełniającą przewidziano parking podziemny, który w istocie korzysta z naturalnego spadku. Ze względu na lokalizację tuż przy Rynku, parking ogólnodostępny mógłby służyć również do obsługi Starego Miasta, uwalniając tym samym przestrzeń publiczną obecnie wykorzystywaną jako parkingi terenowe.

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się