Sępolno Boisko

Zadanie, start! Przebudować duży szkolny teren rekreacyjno-sportowy, wpisując formę nowego obiektu w kontekst historycznej architektury Sępolna. Nawiązując do urbanistyki osiedla, największy element projektu – boisko wielofunkcyjne – zaplanowaliśmy centralnie na osi szkoły. Pomiędzy nim, a wejściem do budynku powstała otwarta przestrzeń, która pełni funkcję placu apelowego. Dzięki zastosowanej w projekcie kolorystyce całość harmonijnie współgra z budynkami wokół. Rdzawa czerwień nawierzchni koresponduje z cegłą ścian, a białe dodatki “cytują” kolor okiennej stolarki. Wokół głównego boiska rozmieściliśmy mniejsze obiekty: bieżnię prostą, tor do skoku w dal, bieżnię okólną oraz urządzenia „ścieżki zdrowia”. Poprawiliśmy też kształt i nawierzchnię ścieżki speedrowerowej. Projekt dopełniliśmy chodnikami i małą architekturą: ławkami, koszami na śmieci i wiatą śmietnikową.

Kategoria:

przestrzeń publiczna

Inwestor:

Zarząd Inwestycji Miejskich Wrocław

Lokalizacja:

Wrocław

Powierzchnia:

9 313 m2

Status:

zrealizowane, oddane do użytku

Zespół projektowy:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Robert Scheitza, Monika Kowaluk, Patrycja Jonko

No items found.

Podobne projekty

Poznajmy się