Wkładamy wiele serca i zaangażowania w projekty, które dotyczą przestrzeni ogólnodostępnych, publicznych. Dostrzegamy społeczną wartość tych przestrzeni, jej integrującą, scalającą rolę.

Zarządzamy procesem inwestycyjnym.
Uzyskujemy decyzje środowiskowe.

Wkładamy wiele serca i zaangażowania w projekty, które dotyczą przestrzeni ogólnodostępnych, publicznych. Dostrzegamy społeczną wartość tych przestrzeni, jej integrującą, scalającą rolę. Planujemy te miejsca z rozmysłem, adekwatnie do otoczenia, potrzeb mieszkańców, warunków przyrodniczych. Aranżujemy elementy małej architektury, komponując je z zielenią. Zastany krajobraz traktujemy jako ważną część ekosystemu i chronimy przed niepotrzebną ingerencją. Poprzez formę przestrzeni inicjujemy spotkania i kontakt w jednych strefach, a w innych tworzymy warunki do wyciszenia, pobycia ze sobą.

Zarządzamy procesem inwestycyjnym.
Uzyskujemy decyzje środowiskowe.

Poznajmy się