Tworzymy dobrze zaprojektowane wnętrza, czyli takie, których rytm wyznaczają zachowania ludzi - nigdy odwrotnie. Zanim zobaczymy w głowach pomysł, najpierw przyglądamy się człowiekowi. I już do końca projektu nie tracimy go z oczu. Przez sposoby aranżacji miejsc opowiadamy historie firm i organizacji.

Zarządzamy procesem inwestycyjnym.
Uzyskujemy decyzje środowiskowe.

Tworzymy dobrze zaprojektowane wnętrza, czyli takie, których rytm wyznaczają zachowania ludzi - nigdy odwrotnie. Zanim zobaczymy w głowach pomysł, najpierw przyglądamy się człowiekowi. I już do końca projektu nie tracimy go z oczu. Przez sposoby aranżacji miejsc opowiadamy historie firm i organizacji. W funkcjach biur odtwarzamy wzorce działania pracowników i style pracy zespołów. Naszym założeniem jest tworzyć przestrzenie, które sprzyjają realizacji zadań i zwiększają efektywność pracy. Funkcjonalność traktujemy jako najważniejszą funkcję estetyki. Nie jest naszą jedyną ambicją wypełnić miejsce ładnymi przedmiotami. Jest nią również sprawić, by przebywający w niej ludzie zbudowali więź z otoczeniem, wykonywaną pracą i innymi osobami wokół.

Zarządzamy procesem inwestycyjnym.
Uzyskujemy decyzje środowiskowe.

Poznajmy się